Hài Hoài Linh 2013: Ôsin là ông nội!

Xem video hài 2013 Ô sin là ông nội với sự tham gia của các nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài và Trường Giang…

Ảnh chụp video hài ôsin là ông nội

Ảnh chụp video hài ôsin là ông nội

Video hài Ô sin là ông nội kể về câu chuyện giữa 3 người trong một gia đình với mối quan hệ hài hước giữa chủ và người làm. 3 người Miền, Cực, Lạc đã có lắm chuyện xảy ra, nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn khi cô Vui xuất hiện.

Mời các bạn cùng xem video hài Hoài Linh 2013 – Ô sin là ông nội:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>