Hài tết 2014: Oan gia vật vã của Trường Giang

Xem video hài tết 2014 của Trường Giang với tiêu đề Oan gia vật vã với sự kết hợp với Phi Nhung, Tấn Bo, Thu Trang…

Ảnh chụp từ video hài tết Trường Giang 2014

Ảnh chụp từ video hài tết Trường Giang 2014

Tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hài tết 2014 của Trường Giang cũng như nhiều nghệ sĩ khác tại giaitri102.com. Các bạn nhớ đón xem!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>